Jednolity Plik Kontrolny w salonach medycznych 

 

 

Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie nowe zasady kontroli podatkowej dla mikroprzedsiębiorstw! Nowy obowiązek obejmie więc, od 1 lipca 2018 roku wszystkie apteki i salony medyczne! Nawet te najmniejsze, rodzinne. Przepisy te nakładają obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej – w ściśle określonym schemacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Wiąże się to z koniecznością dostosowania systemów informatycznych aptek i salonów medycznych. W salonach medycznych, które pracują wyłącznie na kasach fiskalnych (a takich jest wiele), w praktyce sprowadzi się to, do konieczności zakupu programu rozliczającego sprzedaż, a w mikroprzedsiębiorstwach objętych pełną księgowością, rozliczających sprzedaż i  magazyn.  

 

 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny

 

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych finansowych:

 • Zawierających informację za wskazany okres.
 • Zapisany w ustandaryzowanym formacie, pozwalającym na jego przetwarzanie przez organ kontrolujący.
 • Wygenerowany w oparciu o dane systemu informatycznego mikroprzedsiębiorcy.

Budowa Jednolitego Pliku Kontrolnego

 

Jednolity Plik Kontrolny zbudowany jest z siedmiu składowych raportów:

 • JPK VAT - szczegółowa ewidencja zakupu i sprzedaż VAT, będąca swego rodzaju załącznikiem do deklaracji VAT. Ten zakres danych zostanie wygenerowany z programu księgowego, zwykle więc przez biuro rachunkowe. Plik składany jest co miesiąc bez wezwania, do 25 dnia miesiąca.
 • JPK FAKTURY - rejestr faktur sprzedaży. Zawiera pełne dane z faktury, również poszczególne towary/usługi, ilości, ceny i inne dane szczegółowe. Przykładowo: przyczyna korekty. Plik składany jest na żądanie organu kontrolującego. Plik lub dane do pliku generowane są z części programu obsługującego sprzedaż.
 • JPK MAGAZYN - to ewidencja magazynowa, czyli odzwierciedlenie kartoteki przychodowo - rozchodowej dla wszystkich towarów, materiałów i usług. Plik jest generowany z części magazynowej programu. 
 • JPK  PKPiR - raport z zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, składany na rządanie organu kontrolnego. Sprawę tę załatwi program księgowy lub biuro rachunkowe.
 • JPK KR - raporot z zapisów w księgach rachunkowych, analogiczny do JPK PKPiR.
 • JPK WB - składany na rządanie organu kontrolującego raport z wyciągu bankowego. Zakres ten zasadniczo nie jest objęty usługą oferowaną przez biura rachunkowe. 

 

Terminy i zakres obowiązków w zakresie JPK w salonach medycznych i rodzinnych aptekach

 

 • JPK VAT - od 1 stycznia 2018 roku
 • JPK FAKTURY, JPK PKPiR, JPK WB - od 1 lipca 2018 roku w aptekach i salonach medycznych, prowadzących ewidencję w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • JPK FAKTURY, JPK MAGAZYN, JPK KR, JPK WB - od 1 lipca 2018 roku w aptekach i salonach medycznych, prowadzących ewidencję w formie ksiąg rachunkowych.

JPK a biuro rachunkowe

 

Czy mikroprzedsiębiorca, który zlecił prowadzenie księgowości do zewnętrznego biura rachunkowego, nie musi zaprzątać sobie głowy tematem JPK? Niestety NIE!!!. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie zakresy, objete JPK, są przedmiotem współpracy z biurem rachunkowym. W szczególności, będą to:
 • JPK FAKTURY,
 • JPK MAGAZYN.

Do wygenerowania wyżej wymienionych składowych JPK, konieczne jest posiadanie, przygotowanego, do tego celu programu sprzedażowo - magazynowego.

 

 

Zaufali Nam między innymi:

Połączenie z serwisem

W celu udostępnienia komputera serwisowi Infofarm kliknij na odpowiednią ikonkę:
Kliknij i połącz się z serwisem Infofarm (XP, Vista, 7)
Komputery z systemem WIndows XP, Vista, 7

 

Kliknij i połącz się z serwisem Infofarm (Windows 8, 10)
Komputery z systemem WIndows 8, 10

Copyright © Infofarm

Serwis internetowy Infofarm korzysta z plików cookies (ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej o ich użyciu w tym serwisie zobacz naszą politykę prywatności.

  Korzystając ze strony wyrażam zgodę na użycie ciasteczek.